Công ty chuyên về máy cẩu Reeka số 1 Hàn Quốc

  Equipment

PERFORMANCE VIDEO

Video làm việc

Total 6 / 1 page

  • 프레스 눕히기 110톤 작업
  • 엑시언트레미콘 구난작업
  • 프레스 뒤집기 작업 중량110톤
  • Kafo 27호 머시닝센터 이전, 설...
  • 프레스 눕히기 2대 동시 작업
  • 심팩2400톤 프레스 크라운 조립...