Công ty chuyên về máy cẩu Reeka số 1 Hàn Quốc

  Equipment

EQUIPMENT & SPEC.

Thiết bị và các thông số kỹ thuật

Click vào mô hình để xem thông số kỹ thuật

Total 7 / 1 page

  • Máy cẩu Reeka Crane loại 300 tấn
  • Máy cẩu Reeka Crane loại 260 tấn
  • Máy cẩu Reeka Crane loại 200 tấn
  • Máy cẩu Reeka Crane loại 200 tấn
  • Máy cẩu Reeka Crane loại 150 tấn
  • Máy cẩu Reeka Crane loại 110 tấn
  • Máy cẩu Reeka Crane loại 60 tấn